Reglement - RZW

Ga naar de inhoud
DEELNAME REGLEMENT ZWEMWEDSTRIJDEN

1. Iedere groep schrijft de groep in middels het programma “Entry Editor” van Splash.
 • Dit is officiële software dat gebruikt wordt voor officiële  zwemwedstrijden.

2. Deze software zorgt voor een juiste inschrijving van je leden. Deze gegevens worden nadat je ze hebt opgestuurd door ons ingelezen, waarna de series berekend kunnen worden.

3. Download de volgende software:


4. Installeer de software op je computer. Deze software is net zo veilig als bijvoorbeeld acrobat reader.

5. De organisatie heeft het recht om in geval van foutief ingevulde gegevens, deze volgens de regels te corrigeren. Indien dit betekent dat dit uitsluiting van deelname tot gevolg heeft, is dit helaas het geval. Kijk dus goed na of je alles correct ingevuld hebt. Dat voorkomt teleurstellingen.

6. Het in te vullen bestand dient uiterlijk 1 week vóór het plaatsvinden van de RZW op e-mail adres: lstel@home.nl binnen te zijn.

7. Betalingen dienen 1 week voor het plaats vinden van de RZW overgemaakt te zijn op IBAN: NL46 INGB 0001 3399 26 t.n.v. Stichting Regio Oostelijke Mijnstreek o.v.v. de naam van de groep en RZW en huidige jaar.

8. Wijzigingen (5 dagen voor het plaats vinden van de RZW) zijn niet meer mogelijk.

9. Afmeldingen worden tot en met 5 dagen voor het plaats vinden van de RZW geaccepteerd; daarna is dit niet meer mogelijk.

10. Er kunnen geen vervangers deelnemen in plaats van afgemelde deelnemers.

11. Op de wedstrijddag zelf worden geen wijzigingen, afmeldingen of communicatie over de deelnamelijst geaccepteerd (e.e.a. conform besluit op RegioRaad van 11-9-2002).

12. Wie kunnen mee doen:
 • De leeftijdsgroepen zijn als volgt ingedeeld:
  • Bevers tot en met 6 jaar
  • Welpen van 7 tot en met 10 jaar
  • Scouts van 11 tot en met 14 jaar
  • Explorers van 15 tot en met 17 jaar
  • Pivo/Stam en Kader vanaf 18 jaar

 • Hou rekening met de leeftijdscategorieën! Als datum geldt de leeftijd op de datum van het plaats vinden van de RZW.

13. Supporters, ouders en andere geïnteresseerden kunnen plaats nemen op de “tribune”.

14. Iedereen zwemt 25 meter, dat is 1 baan.

15. De leeftijdscategorie t/m 6 jaar is gemengd, dus geen onderscheid tussen jongens en meisjes.

16. Een deelnemer mag aan maximaal 2 persoonlijke afstanden deelnemen en indien van toepassing ook nog aan de estafette. Hiervoor is het aparte estafette tabblad.

17. Aan de estafette dienen 4 verschillende deelnemers te worden ingeschreven.

18. In geval van een gemengd estafetteteam, dient deze bij de jongens te worden ingeschreven.

19. In geval van deelnemers uit meerdere  leeftijdscategorieën dient het estafette-team bij de oudste leeftijdscategorie te worden ingeschreven.

20. Het is niet mogelijk om reservenamen op te geven.

21. Per leeftijdscategorie kan je maximaal 3 estafetteteams laten deelnemen.

22. Bij de geboortedatum dient je deze in te vullen volgens dd-mm-jjjj. V.b. iemand die op 3 februari 1987 geboren is heeft geboortedatum: 03-02-1987.

23. Er zijn twee zwemafstanden: Schoolslag en vrije slag. Voor beide kan ingeschreven worden.
 • In de programmanummers “vrije slag” mag je ook rugslag of schoolslag zwemmen.

24. Indien iemand alleen aan de estafette deelneemt vul je zijn/haar naam in de deelnemerslijst gewoon in, zodat je de deelnemer ook bij de estafette kan inschrijven.

25. Deelnemers betalen € 3,50 per persoon, onafhankelijk van het aantal afstanden dat men zwemt.

26. De wedstrijden voor de eerste twee leeftijdsgroepen (Bevers en Welpen) starten vanaf 12.00 uur.

27. De wedstrijden voor de leeftijdsgroepen ouder dan 10 jaar (scouts, explorers, pivo’s/stam en kader) starten daarna opeenvolgend. De inschatting is om 13.00 uur.

28. Van 12.00 uur tot 17.00 uur kan iedereen vrij zwemmen.

29. Houd altijd rekening met onvoorziene uitlooptijden.

Veel informatie, maar hopelijk wel duidelijk genoeg om een en ander goed in te vullen.
Zie voor het gebruiken van de software de handleiding die vanaf hier te downloaden is.

Vragen kunnen via mail aan Luc Stel, lstel@home.nl, gesteld worden.


Terug naar de inhoud